DESIGNED BY MIXWEBTEMPLATES

francuski

wloski

cennik

kontakt

Strona główna

Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady  (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz.Urz.UE z 2016 r. Nr 119, s.1) informujemy że:
• Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Katarzyna Usydus-Zalewska ul. Jaworowa 18, 22-100 Chełm, NIP: 563-211-78-39
• Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres e-mail: kasiausydus@wp lub pisemnie na adres: ul. Jaworowa 18, 22-100 Chełm;
• W celu zapewnienia integralności i poufności danych, Administrator wdrożył procedury umożliwiające dostęp do danych osobowych jedynie osobom upoważnionym i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywanie przez nie zadania. Administrator stosuje rozwiązania organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia, że wszystkie operacje na danych osobowych są rejestrowane i dokonywane tylko przez osoby upoważnione.
• Administrator przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w zakresie świadczonych przez siebie usług. Administrator zbiera dane osobowe również podczas spotkań w siedzibie Spółki, jak również podczas wymiany korespondencji drogą mailową oraz telefoniczną, w celach związanych ze świadczeniem usług, nawiązywaniem i utrzymaniem kontaktów biznesowych oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego związanego z przedstawianiem aktualnych ofert lub promocji usług świadczonych przez Administratora. Podstawą prawną przetwarzania jest w tym wypadku uzasadniony interes Administratora zgodnie z art.6 ust. 1 pkt f) RODO.
• Dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne w celu realizacji świadczonych usług, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa.
• Podanie danych w szczególności danych umożliwiających kontakt z Państwem na odległość ( adres e-mail oraz numer telefonu ) jest dobrowolne, ale konieczne w celu zapewnienia kontaktu przy realizacji naszych usług. Macie Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W tym celu należy złożyć wniosek do Administratora Danych Osobowych na wskazany powyżej adres do kontaktu.
• Macie Państwo prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

KONTAKT

Katarzyna Usydus-Zalewska

Biuro tłumaczeń języka włoskiego i francuskiego
ul. Jaworowa 18,
22-100 Chełm
tel. kom.: 511 805 187
tel./fax 082 560 42 16
e-mail: kasiausydus@wp.pl

mapa